Minimal İnvaziv

Kalp Cerrahisi

Minimal invaziv kalp cerrahisi, açık kalp cerrahisinde kullanılan geleneksel büyük göğüs kesisinden ziyade küçük kesilerle gerçekleştirilen bir cerrahi işlem türüdür.

MINIMAL_INVAZIV_KARE
Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi Nedir?

Minimal invaziv kalp cerrahisi, açık kalp cerrahisinde kullanılan geleneksel büyük göğüs kesisinden ziyade küçük kesilerle gerçekleştirilen bir cerrahi işlem türüdür.

Göğüs ön kemiği hiç açılmaz veya kısmen açılır. Ameliyat kesisi 7-10 cm uzunluğundadır.

Minimal invaziv kalp cerrahisinin amacı vücuttaki travmayı azaltmak ve hastanın iyileşme sürecini hızlandırmaktır.

Minimal İnvaziv Kalp Ameliyatlarının Bazı Örnekleri Nelerdir?

 Minimal İnvaziv Kapak Cerrahisi: Bu prosedür, genellikle kateter tabanlı bir yaklaşımla, küçük kesikler yoluyla hasarlı kalp kapakçıklarının onarılmasını veya değiştirilmesini içerir.

 Minimal İnvaziv Baypas Ameliyatı: Bu prosedür, küçük kesikler yoluyla tıkalı koroner arterlerin etrafında yeni kan akış yolları oluşturur.

 Minimal İnvaziv Atriyal Septal Defekt (ASD) Kapatma: Bu prosedür, kalbin iki üst odası arasındaki duvardaki atriyum adı verilen bir deliği küçük bir kesikten kapatmak için kullanılır.

Minimal İnvaziv Kalp Ameliyatlarının Faydası Nedir?

Minimal invaziv kalp ameliyatları, daha az ağrı, daha hızlı iyileşme süresi, daha az komplikasyon riski ve hastalar için daha iyi sonuçlar dahil olmak üzere birçok faydası nedeniyle son yıllarda giderek daha popüler hale geldi.

Bununla birlikte, tüm hastalar minimal invaziv kalp ameliyatı için uygun değildir ve en iyi cerrahi yaklaşım, her bir hastanın özel ihtiyaçlarına ve tıbbi geçmişine bağlıdır.

 

Minimal İnvaziv Kalp Ameliyatları Kimlere Yapılır?

Minimal invaziv kalp cerrahisi, genellikle minimal invaziv tekniklerle tedavi edilebilen kalp rahatsızlıkları olan hastalar için önerilir. Minimal invaziv kalp cerrahisi için uygunluk, kalp rahatsızlığının türü ve ciddiyeti, hastanın genel sağlığı ve tıbbi geçmişi ve cerrahın uzmanlığı ve deneyimi dahil olmak üzere çeşitli faktörler tarafından belirlenir.

Örneğin, genel sağlık durumu iyi olan kalp kapakçıkları hasar görmüş veya hastalıklı hastalar için genellikle minimal invaziv kapak cerrahisi önerilir. Minimal invaziv baypas ameliyatı, koroner arterleri tıkalı, daha az yaygın tıkanıklığı olan veya daha önce açık kalp ameliyatı geçirmiş hastalarda önerilebilir. Minimal invaziv atriyal septal defekt (ASD) kapatılması, genellikle sağlıklı olan küçük bir ASD’si olan hastalar için önerilir.

Minimal İnvaziv Kalp Ameliyatı Riskleri Nelerdir?

Minimal invaziv kalp cerrahisi, her cerrahi prosedür gibi belirli bir risk içermektedir. Ancak, minimal invaziv tekniklerin kullanılması, açık kalp cerrahisine göre daha az travma ve daha hızlı bir iyileşme süreci ile birlikte daha az komplikasyon riski sunabilir.

Bununla birlikte, her hasta için en uygun cerrahi yaklaşım farklılık gösterebilir ve minimal invaziv kalp cerrahisi uygun olmayan hastalar için daha yüksek bir risk oluşabilir.

Minimal invaziv kalp cerrahisi sırasında oluşabilecek bazı riskler şunlardır:

İşlem sırasında damar, sinir veya diğer doku hasarı

İşlem sonrası ağrı, şişlik veya enfeksiyon

İşlem sonrası kalp ritim bozuklukları veya kalp yetmezliği

İşlem sonrası kan pıhtılaşması veya kanama

İşlem sonrası cerrahi alanın infeksiyonu veya iyileşmemesi

Her hasta için en uygun cerrahi yaklaşım, hastanın spesifik ihtiyacına ve tıbbi geçmişine göre belirlenmelidir. Kalp uzmanı veya kardiyovasküler cerrah tarafından daha fazla bilgi ve her hasta için en iyi tedavi yolu sağlanabilir.