Katater Temelli Girişimler

Kateter temelli girişimler, kalp ve damar hastalıklarının teşhis ve tedavisinde kullanılan minimal invaziv yöntemlerdir. Bu yöntemlerde, ince ve esnek bir tüp olan bir kateter, genellikle kasık veya kol bölgesindeki bir artere veya vene yerleştirilir ve kılavuz tel yardımıyla hastanın kalbine veya damarlarına ilerletilir.

Kateter temelli girişimler, açık kalp cerrahisi gibi daha geleneksel yöntemlere kıyasla daha az invazivdir ve daha az riskli bir seçenek olabilir. Bu yöntemler, aşağıdaki gibi birçok kalp ve damar hastalığının tedavisinde kullanılabilir:

Periferik Arter

Periferik arter hastalığı olan bir hastada daralmış veya tıkanmış artere bir kateter yerleştirilerek, arterin genişletilmesi (balon anjiyoplasti) veya stentin yerleştirilmesi (stent anjiyoplasti) işlemleri yapılabilir. 

 

Kalp Kapak Tamiri Veya Değiştirme

Bazı kalp kapak hastalıkları, kateter temelli yöntemlerle tedavi edilebilir. Bu işlemde, kateter, kalp kapaklarına doğru yönlendirilir ve yeni bir kapak yerleştirilir veya mevcut kapak tamir edilir.

 

Aort Anevrizması Tamiri

Aort anevrizması, aortun duvarında meydana gelen zayıf bir noktadan kaynaklanan şişkinliklerdir. Kateter, bu bölgeye yerleştirilir ve bir stent ile güçlendirilir.

Kateter temelli girişimlerin avantajları, daha az invaziv olmaları, kısa iyileşme süresi ve hastaların normal aktivitelerine daha hızlı dönmeleri gibi faktörlerdir. Ancak, bu işlemlerin her biri hastanın durumuna ve ihtiyaçlarına göre seçilmelidir ve bazı durumlarda daha geleneksel yöntemler gerekebilir.