Acıbadem Adana Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alpay Turan Sezgin, özellikle Asprin ileri yaşlarda daha dikkatli kullanılmalı  dedi…

Prof. Dr. Sezgin, yaptığı açıklamada, ihtiyaç olmayan bir gıda tüketildiğinde vücut nasıl tepki veriyorsa, hasta olmadan alınan bir ilacın da bedene etkilerinin farklı olacağını söyledi. Aspirin kullanımının buna bir örnek olduğunu belirten Prof. Dr. Sezgin, özellikle ileri yaşlarda aspirin kullanımında daha dikkatli hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Aspirin’in daha önce koroner arter hastalığı veya pıhtıya bağlı inme geçmişi olan hastalarda kullanılmasının yararlı olduğuna dair birçok çalışma olduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sezgin, ancak bunların dışında koroner arter hastalığına sahip olmayan ya da herhangi kronik bir hastalığı bulunmayan sağlıklı bireylerde Aspirin’in kalp krizi veya kalp hastalıklarına bağlı ölüm olaylarını azalttığına dair kesin kanıtlar olmadığını kaydetti.

İleri Yaşlarda Daha Dikkatli Kullanılmalı

Yaşlı bireyler arasında kalp hastalıkları sıklığı arttığı için Aspirin’in 70 yaş üstü bireylerde daha faydalı olabileceğini dile getiren Sezgin, yine de yaş ilerledikçe kanama riskinin arttığının da akılda tutulması gerektiğini belirtti. Buna rağmen bilinen herhangi bir hastalığı olmayan, sağlıklı ve yaşlı bireylerde her gün düşük doz da olsa Aspirin kullanımının sıklıkla görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Sezgin, özellikle ileri yaştaki hastaları doktor tavsiyesi olmadan aspirin kullanmamaları yönünde uyarıyor.

Prof. Dr. Sezgin, araştırmaların “ileri yaşlardaki sağlıklı bireylerde rutin Aspirin alımının yararı değil zararı olduğu” sonucunu bilimsel verilerle desteklediğine dikkat çekti.

Yaşlı bireylerde kalp ve beyin damar hastalıklarında Aspirin’in etkisi üzerine Amerika ve Avustralya’da paralel olarak yürütülen çalışmalarda, Aspirin’in, 65 ila 70 yaş üstü ve bilinen bir hastalığı olmayan sağlıklı bireylerde kanama riskini artırdığı, dolayısıyla yarardan çok zarara neden olduğu ortaya konulduğunu söyleyen Sezgin, araştırma kapsamındaki iki ayrı gruptan birine 100 mg Aspirin, diğer gruba ise plasebo verildiğini Yaklaşık 5 yıl süren çalışmada Aspirin’in bu bireylerde herhangi bir sebebe bağlı ölüm, inme dahil olmak üzere kardiyovasküler nedenlerden ölüm, demans veya ölümcül ya da ölümcül olmayan kanser vakalarını azaltmadığı, aksine Aspirin alanlarda kanama riskini artırdığının belirlendiğini ifade etti.

Sağlıklı yaşamla ilgili farklı bir yazıya burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.