AORT KAPAK 

Hastalıkları Tedavisi

Aort kapak ameliyatı, aort kapağında meydana gelen sorunları düzeltmek için yapılan bir cerrahi işlemdir. Aort kapak, kalpten çıkan ana damar olan aortun açılıp kapanmasını sağlayan bir kapaktır. Bu kapak, kanın akış yönünü kontrol eder ve kalbin pompa görevini yerine getirmesine yardımcı olur.

AORT_ANEVRIZMASI_KARE

Aort kapak ameliyatı, aort kapak stenozu veya aort kapak yetersizliği gibi aort kapak hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

Aort kapak stenozu, kapakta daralma veya sertleşme nedeniyle kanın aort’a geçmesini engeller.

Aort kapak yetersizliği ise kapakta sızıntı veya kaçak nedeniyle kanın geriye doğru kalbe geri dönmesine neden olur.

Aort kapak ameliyatları, genellikle aort kapak replasmanı veya aort kapak tamiri olmak üzere iki farklı yöntemle gerçekleştirilir.

 

Aort Kapağı Nedir?

Aort kapağı, kalpten vücudun geri kalanına kan akışını düzenleyen bir kalp kapağıdır. Sol karıncık (kalbin dört odasından biri) ile aort (kalpten vücuda oksijenli kan taşıyan ana kan damarı) arasında bulunur.

Aort kapağında, kanın kalpten aorta akmasına izin vermek ve kanın kalbe geri akmasını önlemek için açılıp kapanan üç kanat veya yaprakçık vardır. Kalp attığında, kan sol ventrikülden aort kapağına ve aorta pompalanır ve burada vücudun geri kalanına dağıtılır.

Sağlıklı bir aort kapağı, kanın verimli bir şekilde akmasına izin vererek sorunsuz bir şekilde açılıp kapanır. Bununla birlikte, bazı durumlarda kapak, aort kapak stenozu olarak bilinen dar veya sert hale gelebilir. Bu, kanın geçmesini zorlaştırarak göğüs ağrısı, nefes darlığı ve yorgunluk gibi semptomlara yol açabilir. Aort kapak stenozu tedavi edilmezse kalp krizi veya kalp yetmezliği gibi kalple ilgili komplikasyon riskini artırabilir.

Kalp sağlığını korumak ve aort kapağının ve diğer kalp kapakçıklarının fonksiyonlarını düzenli olarak izlemek önemlidir, çünkü kapakçık sorunları bazen semptomlar olmadan gelişebilir.

Aort Kapak Tamiri Ameliyatı Nedir?

Aort kapağı onarımı, aort kapağı stenozu ( aort kapağı darlığı)  olarak bilinen bir durumu tedavi etmek için yapılan cerrahi bir prosedürdür.

Bu, kalpten vücudun geri kalanına kan akışını düzenleyen aort kapağının daralarak veya sertleşerek kanın geçmesini zorlaştırmasıyla meydana gelir.

Aort kapağı daralması; göğüs ağrısına, nefes darlığına, yorgunluğa ve diğer semptomlara yol açabilir ve ayrıca kalp krizi veya kalp yetmezliği gibi kalple ilgili komplikasyon riskini artırabilir.

Aort kapağı onarımında cerrah, hasarlı aort kapağının işlevini yeni bir kapakla değiştirmeden eski haline getirmeye çalışır. Bu, fazla dokunun çıkarılması veya kapaktaki yırtıkların onarılması gibi çeşitli teknikler kullanılarak yapılabilir. Ameliyatın amacı, hastanın kendi kapakçığını koruyarak kan akışını iyileştirmek ve semptomları azaltmaktır.

Aort Kapak Tamiri Ameliyatı Prosedürü Nedir?

Aort kapağı onarımı tipik olarak genel anestezi altında yapılır ve tamamlanması birkaç saat alabilir. Hasta, operasyondan sonra hastanede birkaç gün geçirir ve tam iyileşme birkaç hafta veya ay sürebilir.

Aort kapağı onarımının herkes için uygun olmadığını ve belirli risk ve yararların, kişinin tıbbi geçmişine ve sağlık durumuna göre değişebileceğini unutmamak önemlidir.

Aort Kapak Değiştirme Ameliyatı Nedir?

Aort kapağı değiştirme ameliyatı, hasarlı veya hastalıklı bir aort kapağının yenisiyle değiştirilmesi prosedürüdür.

Aort kapağı, kalbin kritik bir bileşenidir ve kalpten vücudun geri kalanına kan akışını düzenler. Valf hasar görür veya hastalanırsa kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve inme gibi ciddi sorunlara neden olabilir.

 Aort kapağı değiştirme ameliyatı sırasında, hasarlı kapak çıkarılır ve mekanik veya biyolojik kapak olabilen yeni bir kapakla değiştirilir.

-Mekanik kapaklar sentetik malzemelerden yapılmıştır ve uzun yıllar dayanabilir, ancak ömür boyu antikoagülasyon tedavisi gerektirirler.

Biyolojik kapaklar hayvan dokularından yapılır ve antikoagülasyon tedavisi gerektirmezler, ancak sınırlı bir ömürleri vardır ve birkaç yıl sonra değiştirilmeleri gerekebilir.

Aort Kapak Değiştirme Ameliyatı Prosedürü Nedir?

Prosedür genellikle genel anestezi altında yapılır ve birkaç saat sürebilir. Ameliyattan sonra hastalar tipik olarak hastanede birkaç gün geçirirler ve tamamen iyileşmeleri için birkaç hafta gerekebilir.

Aort Kapak Değiştirme Ameliyatı Riskleri Nedir?

Aort Kapağı Değiştirme Ameliyatı, hasar görmüş veya hastalıklı bir aort kapağı için oldukça etkili bir tedavi yöntemidir. Semptomları hafifletebilir, yaşam kalitesini artırabilir ve daha fazla komplikasyon riskini azaltabilir. Bununla birlikte, herhangi bir büyük ameliyatta olduğu gibi, kanama, enfeksiyon ve kalp krizi gibi potansiyel riskler ve komplikasyonlar vardır.